AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

Informació legal LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), Viñas i Montserrat dissenyadors associats S.C.P. manifesta que el domini https://ceballot.cat és propietat de Viñas i Montserrat dissenyadors associats S.C.P, amb CIF J55642466, i amb domicili a Passeig Pau Casals, 112, 43481 Vila-seca (Tarragona).

 

Que Viñas i Montserrat dissenyadors associats S.C.P. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d’Internet. Amb els límits establerts en la llei, Viñas i Montserrat dissenyadors associats S.C.P. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de Viñas i Montserrat dissenyadors associats S.C.P. estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

 

Les pàgines d’Internet de Viñas i Montserrat dissenyadors associats S.C.P. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Viñas i Montserrat dissenyadors associats S.C.P. o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Viñas i Montserrat dissenyadors associats S.C.P. De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

 

Protecció de Dades Personals

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer responsabilitat de Viñas i Montserrat dissenyadors associats S.C.P., CIF: J55642466. La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació de negoci i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

 

Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: Passeig Pau Casals, 112, 43481 Vila-seca (Tarragona), o bé, enviar un correu electrònic a botiga@ceballot.cat

 

Viñas i Montserrat dissenyadors associats S.C.P. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d’Internet. Amb els límits establerts en la llei, Viñas i Montserrat dissenyadors associats S.C.P. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.

 

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de Viñas i Montserrat dissenyadors associats S.C.P. estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada empresa ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d’Internet de Viñas i Montserrat dissenyadors associats S.C.P. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Viñas i Montserrat dissenyadors associats S.C.P. o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Viñas i Montserrat dissenyadors associats S.C.P.

 

Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que Viñas i Montserrat dissenyadors associats S.C.P. ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l’establert en la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant la complementació del formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de Viñas i Montserrat dissenyadors associats S.C.P., amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis, així com per a informar-li de les millores del lloc Web. A més, li informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals, a botiga@ceballot.cat o a Passeig Pau Casals, 112, 43481 Vila-seca (Tarragona).

 

Notes PSD2 y GDPR

En virtut del compliment de la normativa EMVCo, MasterCard, VISA i la Directiva Europea PSDII, durant l’operació de pagament electrònic comunicarà informació referida a la connexió emprada a la sessió al Banc emissor de la targeta per procedir a la validació de l’operació de pagament feta per l’usuari.


 

 

Propietat intel·lectual

Els continguts subministrats per Viñas i Montserrat dissenyadors associats S.C.P. estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de Viñas i Montserrat dissenyadors associats S.C.P. o de les persones físiques o jurídiques que s’informi. Mitjançant l’adquisició d’un producte o servei, Viñas i Montserrat dissenyadors associats S.C.P. no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se Viñas i Montserrat dissenyadors associats S.C.P. tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part de la titular dels mateixos.

 

El client no podrà posar a la disposició de terceres persones aquests continguts. La propietat intel·lectual s’estén, a més del contingut inclòs a la web de Viñas i Montserrat dissenyadors associats S.C.P., als seus gràfics, logotips, disseny, imatges i codi font utilitzat per a la seva programació.

 

Viñas i Montserrat dissenyadors associats S.C.P. ha obtingut la Informació i els materials inclosos en la web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per a assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, Viñas i Montserrat dissenyadors associats S.C.P. no pot garantir que en tot moment i circumstància sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar-se en ella com si ho anés. Viñas i Montserrat dissenyadors associats S.C.P. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda en les pàgines d’aquesta web.

 

També, es reserva la facultat a modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís.

 

Viñas i Montserrat dissenyadors associats S.C.P., en cap cas, assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui portar a terme l’USUARI, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

 

En cap cas Viñas i Montserrat dissenyadors associats S.C.P., els seus departaments i/o centres adscrits, els seus caps i/o empleats i, en general, el personal autoritzat seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directament o indirecta de l’ús i/o difusió de la web com si no, de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint amb caràcter general legals un avís a qualsevol USUARI que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

 

Viñas i Montserrat dissenyadors associats S.C.P. no es fa responsable dels webs no propis als quals es pot accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a la disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc i ventura exclusiva de L’USUARI, i Viñas i Montserrat dissenyadors associats S.C.P. no recomana ni garanteix cap de la Informació obtinguda per o a través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar incorrectament un vincle, tant al connectar a la web de Viñas i Montserrat dissenyadors associats S.C.P. com a l’accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

 

En algunes ocasions, aquesta web utilitza “Cookies”, és a dir, petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de L’USUARI i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que L’USUARI va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides i; 4) Altres circumstàncies anàlogues. L’USUARI té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant això, Viñas i Montserrat dissenyadors associats S.C.P. no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de Viñas i Montserrat dissenyadors associats S.C.P. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperenllaços”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa. Qualssevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per Viñas i Montserrat dissenyadors associats S.C.P., per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

 

Els drets de propietat intel·lectual i marxes de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de Viñas i Montserrat dissenyadors associats S.C.P. l’ús que L’USUARI pugui portar a terme referent a això,recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

 

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de Viñas i Montserrat dissenyadors associats S.C.P.

 

Llei aplicable i Jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

 

Si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa a la següent adreça de correu electrònic: botiga@ceballot.cat